Cina – Seta

Primo Piano

Gandhara

Piano Terra

Aquiloni

Scalinata